Veelgestelde vragenGehoorapparaten

Kan ik mijn gehoorapparaat verzekeren?

U kunt een verzekering afsluiten voor uw gehoorapparaten.

U krijgt standaard 5 jaar garantie bij de aankoop van een hoortoestel. 2 jaar vanuit de fabriek en 3 jaar verlengde garantie vanuit Struijk Audiciens.. Diefstal en verlies vallen niet onder de garantie. Hiervoor kunt u een extra verzekering afsluiten bij hoortoestellenverzekering.nl

Lees meer

Hoe werkt een gehoorapparaat?

Een gehoorapparaat werkt op basis van verschillende onderdelen en technieken. Deze zorgen samen voor het juiste geluid voor de gebruiker.

Lees meer

Wat kan ik doen om de levensduur van mijn gehoorapparaat te verlengen?

Een gehoorapparaat wordt vaak intensief gedragen en gebruikt. Wat zijn de zaken waar u op kunt letten? We geven u graag een paar handige tips om de levensduur van uw gehoorapparaat te verbeteren.

Lees meer

Hoe lang gaat een hoortoestel mee?

Een gehoorapparaat of hoortoestel heeft verschillende levensduren. Dit hangt bijvoorbeeld af van het gebruik, de slijtage en de status van het hoorprobleem.

Lees meer

Zijn gehoorapparaten en andere kosten aftrekbaar van de belasting?

Gehoorapparaten en andere hulpmiddelen zijn in bepaalde gevallen aftrekbaar van de belasting wanneer deze niet vallen onder het verplicht eigen risico of de verplichte eigen bijdrage.

Lees meer

Wat wordt bedoeld met 5 hoortoestel categorieën?

Hoortoestellen zijn ingedeeld in vijf categorieën. Aan de hand van uw spraakaudiogram en toonaudiogram en de uitkomst van de door u ingevulde vragenlijst, weet uw Struijk Audicien in welke categorie u valt. Samen met u kiezen we binnen deze categorie het gehoorapparaat dat het beste bij u past.

De indeling van hoortoestel categorieën is als volgt:

  1. Milde gehoorproblemen: Hoortoestellen in deze categorie zijn geschikt voor mensen met milde gehoorproblemen. Ze helpen om geluiden beter te horen, maar hebben geen speciale extra functies. Dit zijn meestal eenvoudige en betaalbare hoortoestellen.
  2. Matige gehoorproblemen: Als u matige gehoorproblemen heeft, zijn er hoortoestellen nodig die iets krachtiger zijn. Deze hoortoestellen kunnen geluiden duidelijker maken en kunnen ook enige achtergrondruis verminderen.
  3. Gemiddelde gehoorproblemen: Bij gemiddelde gehoorproblemen heeft u hoortoestellen nodig die nog effectiever zijn in het verbeteren van uw gehoor. Ze zijn in staat om achtergrondruis beter te onderdrukken en geluiden scherper te maken.
  4. Zware gehoorproblemen: Als u zware gehoorproblemen heeft, heeft u geavanceerde hoortoestellen nodig die veel ruis kunnen wegnemen en spraak heel duidelijk kunnen maken. Deze hoortoestellen zijn krachtig en aangepast aan ernstige gehoorverliezen.
  5. Zeer ernstige gehoorproblemen: Voor mensen met zeer ernstige gehoorproblemen zijn hoogwaardige hoortoestellen nodig. Ze kunnen niet alleen ruis verminderen, maar ook helpen bij het horen van de zachtste geluiden. Deze hoortoestellen kunnen ook geavanceerde functies hebben, maar ze zijn meestal duurder.

 

Welk hoortoestel u nodig heeft, hangt af van hoe slecht uw gehoor is en wat u wilt dat het hoortoestel kan doen. Wij helpen u graag bij het kiezen van het beste hoortoestel!

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Kan ik zelf een gehoorapparaat kiezen?

Bij vergoeding door zorgverzekeraars is uw keuze beperkt tot een aantal gehoorapparaten per categorie. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar is het mogelijk om een hoortoestel uit een andere categorie te kiezen. Het verschil in prijs dient u dan zelf te betalen.

Bij Struijk Audiciens houden we rekening met uw voorkeuren en wensen. Met onze ervaring en expertise adviseren we u altijd het juiste gehoorapparaat. Dat betekent niet automatisch het duurste hoortoestel. Voor iedere persoon zoeken we de juiste oplossing.

Lees meer

Hoe werkt de proefperiode bij een hoortoestel?

Na de aanpassing gaat de proefperiode van 8 tot 12 weken in. In deze periode kunt u wennen aan het gehoorapparaat. Tussentijds zullen we controleren of de instellingen nog naar uw wens zijn. Uiteindelijk vindt er de eindcontrole plaats om te zien of de doelen behaald. Als u helemaal tevreden bent, zorgen wij voor de afhandeling met de zorgverzekeraar.

Lees meer

Hoortest

Hoe werkt een gehoortest?

Uw Struijk audicien zal de gehoortest bij u uitvoeren en uw vragen beantwoorden. Tijdens de test krijgt u een speciale hoofdtelefoon op. Op deze manier worden uw oren volledig afgesloten zodat u niet wordt afgeleid door omgevingsgeluiden.

Lees meer

Wat kost een gehoortest?

Alle klanten die voor het eerst bij Struijk Audiciens binnenkomen, krijgen altijd een gratis hoortest.

Lees meer

Doet een gehoortest pijn?

Vaak krijgen we van klanten de vraag of een gehoortest pijn doet. Gelukkig is dat niet het geval. Tijdens de test in onze stille cabine draagt u een koptelefoon. Hiermee luistert u naar verschillende tonen op verschillende volumes en frequenties. U kunt gerust zijn, want u zult geen pijn of ongemak ervaren tijdens de gehoortest.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

 

 

Wat na de hoortest?

Via de hoortest, de KNO-arts of het audioloog centrum komt u terecht bij de intake. Bij de intake worden uw wensen vastgesteld en kijken we welk hoortoestel het best bij u past. De hoortoestellen worden vervolgens direct besteld bij de leverancier.

Lees meer

Hoe lees je een hoortest?

De hoortest wordt afgenomen met hulp van een audiometer. De resultaten die u hoort, worden op het audiogram genoteerd door de audicien.

Lees meer

Hoe gaat een gehoortest bij een kind?

Is uw kindje al ouder en twijfelt u aan zijn of haar gehoor? Dat is heel vervelend. Gehoorvermindering kan verschillende oorzaken hebben en kunnen zowel tijdelijk als blijvend zijn. Denk aan een verstopping door oorsmeer, verkoudheid, slijm achter óf een scheurtje in het trommelvlies. Ook kan het luisteren naar harde muziek, een hersenvliesontsteking, erfelijke ziekte of ziekte van moeder tijdens de zwangerschap een aanleiding zijn tot gehoorvermindering.

Lees meer

Hoe gaat een gehoortest bij een baby?

Ook baby’s krijgen al vroeg te maken met een gehoortest. In de eerste weken wordt er een gehoortest afgenomen. Waar de test wordt gedaan, hangt af van de regio waar u woont. Het consultatiebureau neemt contact met u op. Is uw baby ouder dan zes weken? Dan wordt er geen gehoortest meer aangeboden.

Lees meer

Hoe werkt een spraakaudiogram?

De verticale as toont het percentage woorden dat u verstaan hebt. De horizontale as staat voor het geluidsniveau in decibel. De grijze lijn is van iemand zonder gehoorverlies. Deze persoon hoort 100 procent van de woorden bij 50 decibel; dit is even hard als een normaal gesprek. Wordt er gefluisterd op 30 decibel, dan verstaat een goed horende nog 70 procent van de woorden.

De rode lijn met rondjes die u ziet, staat voor u rechteroor. De blauwe lijn met kruisjes staat voor uw linkeroor. Een spraakaudiogram toont wanneer u woorden echt kunt verstaan.

Lees meer

Hoe werkt een toonaudiogram?

Ziet u op het toonaudiogram een punt op 40 decibel en 1000 kHz? Dan heeft u bij een toonhoogte van 1000 kHz een geluidsverlies van 40 decibel. Pas met een versterking van 40 decibel hoort u op die toonhoogte even goed als een goed horende. De persoon zonder gehoorverlies, is de rechte lijn. Die persoon hoort alle toonhoogtes.

Lees meer

Gehoorbescherming

Wat zijn otoplastieken?

Otoplastieken, ook wel bekend als op maat gemaakte oordoppen, bieden een perfecte pasvorm voor uw oren. Ze zijn ideaal om uw gehoor te beschermen in lawaaierige omgevingen of om specifieke geluidsfrequenties te verminderen, terwijl belangrijke geluiden behouden blijven. In onze winkels helpen we u graag bij het vinden van de beste otoplastieken voor u!

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.


Vergoeding en verzekering

Welke gehoorapparaten worden vergoed?

Als u recht heeft op een vergoeding krijgt u 75 procent van uw verzekeraar vergoed voor hoortoestellen in de categorie 1 tot en met 5. Hoortoestellen uit deze categorieën zijn goede hoortoestellen, alleen niet de nieuwste. Als u de allernieuwste hoortoestellen wilt, krijgt u hiervoor dus geen vergoeding.

U krijgt de vergoeding bij de eerste aanschaf van de hoortoestellen of om de 5 jaar. Iedere 5 jaar mag u dus nieuwe hoortoestellen aanschaffen met vergoeding.

Lees meer

Met welke zorgverzekeraars heeft Struijk Audiciens contracten?

Struijk Audiciens heeft een samenwerking met alle verzekeraars. Loopt u eens binnen bij één van de vestigingen van Struijk Audiciens en laat u adviseren door onze vakmensen.

Lees meer

Wanneer krijg ik een nieuw hoortoestel van de verzekeraar?

In de meeste gevallen krijgt u via uw zorgverzekering om de 5 jaar een nieuw hoortoestel. Houd er rekening mee dat de specifieke voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van uw persoonlijke zorgverzekeringspolis. Wanneer uw gehoor achteruit gaat of uw functioneringseisen veranderen binnen deze 5 jaar bent u van harte welkom bij Struijk Audiciens. Samen met u kijken we naar functionele oplossingen om het gehoor te verbeteren.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Moet ik slechthorend zijn aan twee oren?

Nee, u hoeft niet slechthorend te zijn aan beide oren om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor een hoortoestel. Een minimaal gehoorverlies van 35 decibel aan één oor is voldoende om een vergoeding te kunnen krijgen. Dus zelfs als u slechthorendheid ervaart aan slechts één oor, kunt u recht hebben op een vergoeding voor een hoortoestel. Het is wel belangrijk om dit te bespreken met zorgverzekeraar om de specifieke voorwaarden en dekking te begrijpen die op uw situatie van toepassing zijn.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Hoe zit het met het eigen risico?

Het verplichte eigen risico bedraagt  € 385,-. Dit eigen risico wordt besteed voor alle zorgkosten, bijvoorbeeld het kopen van hoortoestellen. Daarnaast komt er nog een eigen bijdrage van 25% bovenop.

De mogelijkheden hierbij zijn dus een hoortoestel met vergoeding van uw zorgverzekeraar of een hoortoestel zelf kopen zodat u keuzevrijheid heeft en mogelijk een beroep kunt doen op een fiscale regeling. Het is belangrijk om te begrijpen welke kosten en vergoedingen van toepassing zijn op uw specifieke situatie. Bespreek dit met uw verzekering.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Hoeveel is mijn eigen bijdrage?

Hoortoestellen worden door de zorgverzekeraars voor 75% vergoed bij volwassenen. 25% van de prijs van het hoortoestel dient u dus zelf te betalen. Voor kinderen geldt deze eigen bijdrage van 25% niet en is de vergoeding 100%.

Dit vergoedingssysteem is alleen geldig voor gehoorapparaten uit de categorie die bij u vastgesteld is. Vanuit de aanvullende verzekering is het soms mogelijk om extra vergoedingen te ontvangen.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Zijn gehoorapparaten en andere kosten aftrekbaar van de belasting?

Gehoorapparaten en andere hulpmiddelen zijn in bepaalde gevallen aftrekbaar van de belasting wanneer deze niet vallen onder het verplicht eigen risico of de verplichte eigen bijdrage.

Lees meer

Wat is de Amsterdamse Vragenlijst?

Eén van de onderdelen van het stappenplan waarmee Struijk Audiciens werkt is een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt ook wel de Amsterdamse Vragenlijst of AVL genoemd. Met deze vragenlijst kunnen wij de gehoorproblemen in kaart brengen. De vragenlijst bestaat uit drie delen, elk met een korte uitleg. Uw audioloog zal uw antwoorden gebruiken om te bepalen op welke manier u het best geholpen kunt worden met behulp van hoortoestellen of andere hoorhulpmiddelen.

Een voorbeeld vraag is:

Hoort u het wanneer iemand van achteren naar u toe komt lopen?

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Wanneer krijg ik vergoeding van de verzekeraar?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding bij de aankoop van een gehoorapparaat in Nederland, dient u een aantoonbaar gehoorverlies te hebben van minimaal 35 decibel (dB) in ten minste één van uw oren.

Het is handig om te weten dat de regels hiervoor kunnen verschillen per zorgverzekeraar en het soort gehoorapparaat dat nodig is. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor specifieke informatie over vergoedingen en welke kosten zij dekken voor gehoorapparaten.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Hoe werkt het vergoedingssysteem voor een hoortoestel?

Sinds 1 januari 2013 is in Nederland de zorgverzekeringswet gewijzigd met betrekking tot de vergoeding van hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen. Het nieuwe vergoedingssysteem is gebaseerd op het “Protocol Hoorzorg,” dat is vastgesteld door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit protocol bepaalt de richtlijnen en criteria voor het voorschrijven en verstrekken van hoortoestellen.

De hoogte van de vergoeding hangt af van de categorie waar u invalt. Binnen de hoortoestellen zijn er vijf vaste categorieën : van categorie 1 voor eenvoudige gehoorklachten tot 5 voor de meest complexe problemen. Ook hoortoestellen. De bedoeling is dat de audicien een hoortoestel uit de juiste categorie aanmeet.

Volwassenen betalen een eigen bijdrage van 25% voor hun voorgeschreven hoortoestel, gebaseerd op het bedrag dat door hun zorgverzekeraar is bepaald. Dit betekent dat de zorgverzekeraar 75% van de kosten dekt. Voor kinderen tot 18 jaar wordt de eigen bijdrage volledig vergoed door de zorgverzekeraar, waardoor zij recht hebben op gratis hoortoestellen en audicienzorg.

Zijn er ook gratis hoortoestellen?

Ja, maar gratis hoortoestellen zijn eigenlijk altijd oudere modellen. Ze zijn niet uitgerust met de nieuwste, geavanceerde technieken. Dat betekent dat u daarmee wel wat beter kunt horen; maar neemt u daar genoegen mee? Of wilt u écht goed horen? Struijk Audiciens gaat altijd voor het beste resultaat. Voor een ongeëvenaarde hoorervaring. De ontwikkelingen in hoortoestellen staan niet stil. Sterker nog; ze gaan hard. Daardoor zijn ze steeds meer in staat om uw gehoorverlies zo te corrigeren, dat u (haast) geen last meer heeft van uw hoorprobleem. Nieuwere hoortoestellen, die buiten de vergoeding door de zorgverzekeraar vallen, kunnen veel uitgebreider worden afgesteld. Zo kunnen ze uw gehoorverlies écht goed corrigeren.

Benieuwd naar het verschil? Test gratis en vrijblijvend zo’n geavanceerd hoortoestel in onze proefperiode. Merkt u meteen of het voor u iets toevoegt. Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Vanaf welke leeftijd betaal je een eigen bijdrage?

In Nederland betaalt u vanaf 18 jaar een eigen bijdrage voor gehoorapparaten. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar is er geen eigen bijdrage vereist bij de aanschaf van een hoortoestel. De eigen bijdrage is ingevoerd om de kosten van hoortoestellen deels te dekken voor volwassenen, maar deze geldt niet voor jonge mensen.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.


Hoorhulpmiddelen

Welke hoorhulpmiddelen zijn er?

Naast gehoorapparaten zijn er ook nog andere hoorhulpmiddelen beschikbaar voor slechthorenden. Deze hulpmiddelen zijn ontworpen om dagelijkse activiteiten makkelijker te maken. Bijvoorbeeld voor televisie kijken en telefoneren. Ook voor wekkers en de deurbel zijn er oplossingen. Kijk op onze hooroplossing pagina voor meer gedetailleerde informatie over deze hoorhulpmiddelen en hoe ze u kunnen helpen.

TV oplossingen

Met TV-hoorsystemen kijkt u weer ontspannen TV, samen met uw gezin of alleen. En deze zijn niet alleen geschikt voor de TV, maar ook te gebruiken op de computer of met een stereo-installatie. Dit systeem zorgt voor helder geluid en een scherp beeld. Geniet weer van elk TV-moment met de TV oplossingen voor slechthorenden van Struijk Audiciens.

Telefoons

Heeft u problemen met het duidelijk verstaan van de persoon aan de andere kant van de telefoon? Struijk Audiciens heeft voor u telefoontoestellen die speciaal gemaakt zijn voor slechthorenden. Door middel van telefoons voor slechthorenden kunt u weer een telefoongesprek voeren zonder dat u last heeft van hinder.

Deurbellen

De deurbel niet goed of helemaal niet kunnen horen is niet prettig. Gelukkig zijn er verschillende manieren om toch te weten wanneer er een bezoeker voor de deur staat. Kies voor deurbellen met geluidsversterking, trilsignalen of signalen op basis van lichtflitsen.

Wekkers

Met een gerust gevoel gaan slapen, omdat u zeker weet dat u daadwerkelijk wakker wordt van uw wekker? Dat kan met speciale wekkers voor slechthorenden. Deze speciale wekkers maken geen gebruik van standaard geluidssignalen, maar van trillen, flitsen of extra versterkte geluiden. We lichten de verschillende opties kort toe.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Worden hoorhulpmiddelen vergoed?

Hoorhulpmiddelen en accessoires kunnen worden vergoed. Maar de dekking verschilt per zorgverzekeraar. Afhankelijk van de mate van het gehoorverlies en van de voorwaarden van de zorgverzekeraar, is het bijvoorbeeld mogelijk dat een wek- en waarschuwingssysteem volledig vergoed en kosteloos geplaatst wordt.

Wij helpen u graag met het begrijpen van uw vergoedingsmogelijkheden en adviseren u over welke hoorhulpmiddelen het beste geschikt zijn voor uw situatie.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.


Overige vragen

Is er ook hoorzorg voor kinderen?

Ook wanneer er bij kinderen sprake is van slechthorendheid, kunnen wij bij Struijk Audiciens daar heel goed mee helpen.

Wanneer kinderen slechthorend zijn, gaat dit altijd in nauwe samenwerking met een Audiologisch Centrum. Daar worden alle hoortesten gedaan bij kinderen tot en met 16 jaar. Hiervoor kan de huisarts een verwijzing krijgen.

Het Audiologisch Centrum kan mogelijk een voorschrift of recept geven voor een hoortoestel en deze wordt dan geleverd door de audicien. Daarna zal de proefperiode bij beide disciplines verder lopen, totdat de hoortoestelaanpassing optimaal is.

Lees meer

Waarom zijn jullie aangesloten bij Stichting HoorProfs?

Hoorprofs audicienStruijk Audiciens is een zelfstandig audicienbedrijf. Door middel van de Stichting HoorProfs zijn meer dan 200 zelfstandige audiciens verenigd. Door de samenwerking op diverse gebieden wordt de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd, zonder daarbij de zelfstandige identiteit uit het oog te verliezen. HoorProfs wordt daarom gezien als een betrouwbaar kwaliteitslabel.

Lees meer

Wat betekent het Audicien Keurmerk?

Star KeurmerkStruijk Audiciens is een StAr erkend bedrijf en beschikt daarom over het keurmerk ‘Erkend Audicien’. Om dit keurmerk te verdienen moet een audicien voldoen aan een aantal voorwaarden en regels van het Audicien Register. Een van deze voorwaarden is dat geregistreerde audiciens werkzaam moeten zijn in de filialen van de audicien. Bij Struijk Audiciens zijn in alle filialen geregistreerde audiciens werkzaam.


Staat uw vraag er niet bij?

Vul onderstaand formulier in en uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord: