Wat wordt bedoeld met 5 hoortoestel categorieën?

Hoortoestellen zijn ingedeeld in vijf categorieën. Aan de hand van uw spraakdiagram en toondiagram en de uitkomst van de door u ingevulde vragenlijst, weet uw Struijk Audicien in welke categorie u valt. Samen met u kiezen we binnen deze categorie het gehoorapparaat dat het beste bij u past.

De indeling van categorieën is als volgt:

  • Categorie 1: milde gehoorproblemen
  • Categorie 2: matige gehoorproblemen
  • Categorie 3: gemiddelde gehoorproblemen
  • Categorie 4: zware gehoorproblemen
  • Categorie 5: zeer ernstige gehoorproblemen