Hoe lees je een hoortest?

Hoortest in een grafiek

Een hoortest wordt vaak weergegeven in een grafiek, genaamd een toonaudiogram. Als eerst staan op de horizontale lijn verschillende frequenties in Hertz (Hz), met lage tonen aan de linkerkant en hoge tonen aan de rechterkant. Verder vindt u op de verticale lijn de geluidsintensiteit in decibel (dB). Hoe hoger de intensiteit, hoe harder het geluid klinkt. De verticale lijn begint bovenaan met 0 dB; dat is het zachtste geluid dat een 18-jarige met een normaal gehoor kan waarnemen. Tot slot staat onderaan de verticale as 120 dB; dat is een oorverdovend geluid dat bij de meeste mensen pijn doet.

Hoordrempel

Voor elke frequentie wordt de minimale geluidsintensiteit gemeten waarbij u een toon nog kunt horen, wat uw “hoordrempel” wordt genoemd. De hoogte van de lijn in de audiogram geeft aan hoe goed u geluid kunt waarnemen bij die frequentie. Een hogere lijn betekent dus dat u zachtere geluiden kunt horen.

Toonaudiogram

Tijdens de test draagt u een koptelefoon en hoort u piepjes. Wanneer u een toon hoort, drukt u op een knop of zegt u ‘Ja’. Vervolgens kunnen we met het toonaudiogram uw resultaten vergelijken met die van iemand met normaal gehoor, zowel voor uw linker- als uw rechteroor.

Spraakaudiogram

In het tweede deel van de test hoort u via de koptelefoon een stem die woorden voorleest, en u herhaalt deze woorden. Vervolgens worden de woorden steeds zachter voorgelezen om te meten wat u wel en niet kunt horen. Ook hier worden uw resultaten vergeleken met die van iemand zonder gehoorverlies.

Achterliggende oorzaak

Dankzij de audiogram krijgt uw Struijk Audiciens inzicht in uw gehoorstatus, inclusief het gehoorverlies per frequentie. Hierdoor kunnen we bepalen wat u kunt waarnemen en wat niet. Ook kan het helpen om de achterliggende oorzaak van uw gehoorproblemen, zoals lawaai, ouderdom of aandoeningen zoals de ziekte van Ménière, te identificeren.

U ontvangt een kopie van uw gehoortestresultaten, die u kunt delen met uw arts of verzekering. Deze gegevens worden ook gebruikt om het juiste advies te geven over hoortoestellen en om deze professioneel af te stellen.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.