Hoe lees je een hoortest?

Hoortest in een grafiek

De audiogram is een grafiek. Op de horizontale lijn staan verschillende frequenties in Hertz (Hz). Aan de linkerkant staan de lage tonen en rechts de hoge tonen. Op de verticale lijn vindt u de geluidsintensiteit in decibel (dB). Hoe hoger de intensiteit, hoe harder het geluid klinkt. De verticale lijn begint bovenaan met 0 dB; dat is het zachtste geluid dat een 18-jarige met een normaal gehoor kan waarnemen. Onderaan de verticale as staat 120 dB; dat is een oorverdovend geluid dat bij de meeste mensen pijn doet.

Hoordrempel

Bij elke frequentie wordt de minimale geluidsintensiteit gemeten waarbij u een toon nog kunt horen. De audicien zet deze in de grafiek. De zachtste toon die u kunt horen wordt ook de ‘hoordrempel’ genoemd. Bij elke frequentie die wij bij u meten, geeft de hoogte van de lijn de kwaliteit van uw gehoor aan. Hoe hoger de lijn in uw audiogram, hoe zachter het geluid dat u kunt waarnemen bij die frequentie.

Toonaudiogram
In de stille cabine krijgt u een koptelefoon op waardoor u piepjes hoort. Hoort u een toon, dan drukt u op een knop of zegt u ‘Ja’. Met een toondiagram kunnen we uw resultaten vergelijken met die van iemand die goed hoort. Dit doen we zowel voor uw linker- als uw rechteroor.

Spraakaudiogram
Tijdens het tweede gedeelte van de gehoortest hoort u door de koptelefoon een stem die woorden voorleest. U dient de woorden na te zeggen. Doordat de woorden steeds zachter worden voorgelezen, kan worden gemeten wat u wel en niet kunt horen. Ook hier worden uw resultaten vergeleken met die van iemand zonder gehoorverlies.

Achterliggende oorzaak

Op deze manier krijgt uw Struijk audicien direct inzicht in de status van uw gehoor. Via de audiometer ziet hij of zij wat het gehoorverlies per frequentie is. Oftewel: wat kunt u waarnemen en wat niet? Ook is het mogelijk om met het audiogram de achterliggende oorzaak te laten zien. Heeft u bijvoorbeeld gehoorverlies door lawaai, ouderdom of door een aandoening zoals de ziekte van Ménière?

De resultaten van uw gehoortest krijgt u mee en kunt u inleveren bij uw arts of verzekering. De gegevens worden ook gebruikt bij het advies van een hoortoestel en het professioneel afstellen daarvan.