Hoe werkt een toonaudiogram?

Na afloop van de hoortest, krijgt u van uw audicien een papier waar grafieken op staan: het toonaudiogram. Op de verticale as in de grafiek staat het aantal decibel: hoe hard of zacht geluid klinkt. Op de horizontale as staat het aantal kHz: hoe hoog het geluid klinkt. De rode lijn met rondjes die u ziet, staat voor u rechteroor. De blauwe lijn met kruisjes staat voor uw linkeroor.

Ziet u op het toonaudiogram een punt op 40 decibel en 1000 kHz? Dan heeft u bij een toonhoogte van 1000 kHz een geluidsverlies van 40 decibel. Pas met een versterking van 40 decibel hoort u op die toonhoogte even goed als een goed horende. De persoon zonder gehoorverlies, is de rechte lijn. Die persoon hoort alle toonhoogtes.