Hoe werkt een toonaudiogram?

Na afloop van de hoortest, krijgt u van uw audicien een papier waar grafieken op staan: het toonaudiogram. Op het toonaudiogram staan de resultaten van uw gehoortest, deze heeft twee assen. Waarbij de verticale as op de grafiek het aantal decibel aangeeft, dit is hoe hard of zacht het geluid klinkt. Op de horizontale as staat het aantal kHz, dit is hoe hoog het geluid klinkt. De rode lijn met rondjes die u op de grafiek ziet, staat voor u rechteroor. De blauwe lijn met kruisjes staat voor uw linkeroor. En de rechte lijn staat voor iemand zonder gehoorverlies, die persoon hoort alle toonhoogtes.

Stel, u ziet op het toonaudiogram een punt op 40 decibel en 1000 kHz. Dan heeft u bij een toonhoogte van 1000 kHz een geluidsverlies van 40 decibel. Dit betekent dat u pas bij een versterking van 40 decibel even goed hoort op die toonhoogte als een goed horend persoon.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.