Is er ook hoorzorg voor kinderen?

Ook wanneer er bij kinderen sprake is van slechthorendheid, kunnen wij bij Struijk Audiciens daar heel goed mee helpen.

Wanneer kinderen slechthorend zijn, gaat dit altijd in nauwe samenwerking met een Audiologisch Centrum. Daar worden alle hoortesten gedaan bij kinderen tot en met 16 jaar. Hiervoor kan de huisarts een verwijzing krijgen.

Het Audiologisch Centrum kan mogelijk een voorschrift of recept geven voor een hoortoestel en deze wordt dan geleverd door de audicien. Daarna zal de proefperiode bij beide disciplines verder lopen, totdat de hoortoestelaanpassing optimaal is.