Is er ook hoorzorg voor kinderen?

Ja, we bieden ook hoorzorg voor kinderen. Wanneer een kind slechthorend is, werken we altijd nauw samen met een Audiologisch Centrum. Daar worden alle hoortesten gedaan bij kinderen tot en met 16 jaar. Hiervoor kan de huisarts een verwijzing krijgen.

Indien nodig geeft het Audiologisch Centrum een voorschrift voor welk type hoortoestel het meest geschikt is voor het kind. Als audicien nemen wij deze voorschriften over en zorgen we voor de aanschaf en aanpassing van het juiste hoortoestel. Daarna zal de proefperiode bij beide disciplines verder lopen, totdat de hoortoestelaanpassing optimaal is.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!