Hoe werkt een spraakaudiogram?

Naast tonen is het ook belangrijk dat u woorden goed kunt verstaan. Dat wordt gemeten met een spraakaudiogram tijdens de oorcheck bij Struijk. U hoort in uw koptelefoon een stem die woorden voorleest. Die mag u nazeggen. De stem klinkt steeds zachter, dus op een gegeven moment zult u de stem niet meer verstaan. De verticale as staat voor hoeveel procent u van de woorden verstaan heeft. De horizontale as staat voor het geluidsniveau in decibel. Geluid wordt altijd gemeten in decibel.

De verticale as toont het percentage woorden dat u verstaan hebt. De horizontale as staat voor het geluidsniveau in decibel. De grijze lijn is van iemand zonder gehoorverlies. Deze persoon hoort 100 procent van de woorden bij 50 decibel; dit is even hard als een normaal gesprek. Wordt er gefluisterd op 30 decibel, dan verstaat een goed horende nog 70 procent van de woorden.

De rode lijn met rondjes die u ziet, staat voor u rechteroor. De blauwe lijn met kruisjes staat voor uw linkeroor. Een spraakaudiogram toont wanneer u woorden echt kunt verstaan.