Hoe werkt een spraakaudiogram?

Naast tonen is het ook belangrijk dat u woorden goed kunt verstaan. Dat wordt gemeten met een spraakaudiogram tijdens de oorcheck bij Struijk. U hoort in een koptelefoon een stem die woorden voorleest. Die woorden mag u dan zo goed mogelijk herhalen. De stem klinkt steeds zachter, dus op een gegeven moment zult u de stem waarschijnlijk niet meer verstaan.

Spraakaudiogram aflezen

Na de gehoortest krijgt u de resultaten in een spraakaudiogram. Deze spraakaudiogram heeft twee assen. De verticale as staat voor hoeveel procent u van de woorden verstaan heeft. De horizontale as staat voor het geluidsniveau in decibel. Geluid wordt altijd gemeten in decibel.

De rode lijn met rondjes die u op het diagram ziet, staat voor u rechteroor. De blauwe lijn met kruisjes staat voor uw linkeroor. En de grijze lijn staat voor iemand zonder gehoorverlies. Deze persoon hoort 100 procent van de woorden bij 50 decibel; dit is even hard als een normaal gesprek. Wanneer er wordt gefluisterd op 30 decibel, dan verstaat een goed horende nog 70 procent van de woorden. Een spraakaudiogram toont dus wanneer u woorden echt kunt verstaan.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.