Veel gestelde vragenGehoorapparaten

Zijn gehoorapparaten en andere kosten aftrekbaar van de belasting?

Gehoorapparaten en andere hulpmiddelen zijn in bepaalde gevallen aftrekbaar van de belasting wanneer deze niet vallen onder het verplicht eigen risico of de verplichte eigen bijdrage. Lees meer

Wat wordt bedoeld met 5 hoortoestel categorieën?

Hoortoestellen zijn ingedeeld in vijf categorieën. Aan de hand van uw spraakdiagram en toondiagram en de uitkomst van de door u ingevulde vragenlijst, weet uw Struijk Audicien in welke categorie u valt. Samen met u kiezen we binnen deze categorie het gehoorapparaat dat het beste bij u past.

De indeling van categorieën is als volgt:

  • Categorie 1: milde gehoorproblemen
  • Categorie 2: matige gehoorproblemen
  • Categorie 3: gemiddelde gehoorproblemen
  • Categorie 4: zware gehoorproblemen
  • Categorie 5: zeer ernstige gehoorproblemen

Wat kan ik doen om de levensduur van mijn gehoorapparaat te verlengen?

Een gehoorapparaat wordt vaak intensief gedragen en gebruikt. Wat zijn de zaken waar u op kunt letten? We geven u graag een paar handige tips om de levensduur van uw gehoorapparaat te verbeteren. Lees meer

Kan ik zelf een gehoorapparaat kiezen?

Bij vergoeding door zorgverzekeraars is uw keuze beperkt tot een aantal gehoorapparaten per categorie. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar is het mogelijk om een hoortoestel uit een andere categorie te kiezen. Het verschil in prijs dient u dan zelf te betalen. Bij Struijk Audiciens houden we rekening met uw voorkeuren en wensen. Met onze ervaring en expertise adviseren we u altijd het juiste gehoorapparaat. Dat betekent niet automatisch het duurste hoortoestel. Voor iedere persoon zoeken we de juiste oplossing. Lees meer

Hoe werkt een gehoorapparaat?

Een gehoorapparaat werkt op basis van verschillende onderdelen en technieken. Deze zorgen samen voor het juiste geluid voor de gebruiker. Lees meer

Hoe lang gaat een hoortoestel mee?

Een gehoorapparaat of hoortoestel heeft verschillende levensduren. Dit hangt bijvoorbeeld af van het gebruik, de slijtage en de status van het hoorprobleem. Lees meer

Hoe werkt de proefperiode bij een hoortoestel?

Na de aanpassing gaat de proefperiode van 8 tot 12 weken in. In deze periode kunt u wennen aan het gehoorapparaat. Tussentijds zullen we controleren of de instellingen nog naar uw wens zijn. Uiteindelijk vindt er de eindcontrole plaats om te zien of de doelen behaald. Als u helemaal tevreden bent, zorgen wij voor de afhandeling met de zorgverzekeraar. Lees meer

Hoortest

Doet een gehoortest pijn?

Vaak krijgen we vraag van klanten of een gehoortest pijn doet. Dit is gelukkig niet het geval. In onze stille cabine krijgt u een koptelefoon op waardoor u piepjes hoort. De gehoortest bij Struijk doet dus geen pijn.

Hoe werkt een spraakaudiogram?

De verticale as toont het percentage woorden dat u verstaan hebt. De horizontale as staat voor het geluidsniveau in decibel. De grijze lijn is van iemand zonder gehoorverlies. Deze persoon hoort 100 procent van de woorden bij 50 decibel; dit is even hard als een normaal gesprek. Wordt er gefluisterd op 30 decibel, dan verstaat een goed horende nog 70 procent van de woorden. De rode lijn met rondjes die u ziet, staat voor u rechteroor. De blauwe lijn met kruisjes staat voor uw linkeroor. Een spraakaudiogram toont wanneer u woorden echt kunt verstaan. Lees meer

Hoe werkt een toonaudiogram?

Ziet u op het toonaudiogram een punt op 40 decibel en 1000 kHz? Dan heeft u bij een toonhoogte van 1000 kHz een geluidsverlies van 40 decibel. Pas met een versterking van 40 decibel hoort u op die toonhoogte even goed als een goed horende. De persoon zonder gehoorverlies, is de rechte lijn. Die persoon hoort alle toonhoogtes. Lees meer

Gehoorbescherming

Wat zijn otoplastieken?

Otoplastieken is een ander woord voor oordoppen op maat. In onze winkels in Den Bosch, Geldermalsen en Leerdam helpen we u graag bij het kopen van otoplastieken.


Vergoeding en verzekering

Zijn gehoorapparaten en andere kosten aftrekbaar van de belasting?

Gehoorapparaten en andere hulpmiddelen zijn in bepaalde gevallen aftrekbaar van de belasting wanneer deze niet vallen onder het verplicht eigen risico of de verplichte eigen bijdrage. Lees meer

Wat is de Amsterdamse Vragenlijst?

Eén van de onderdelen van het stappenplan waarmee Struijk Audiciens werkt  is een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt ook wel de Amsterdamse Vragenlijst of AVL genoemd. Met deze vragenlijst kunnen wij de gehoorproblemen in kaart brengen.

Een voorbeeld vraag is:

Hoort u het wanneer iemand van achteren naar u toe komt lopen?

Wanneer krijg ik vergoeding van de verzekeraar?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding bij het kopen van een gehoorapparaat moet u een gehoorverlies hebben van minimaal 35 decibel (dB) aan in ieder geval één oor.

Wanneer krijg ik een nieuw hoortoestel van de verzekeraar?

Via de zorgverzekeraar krijgt u na 5 jaar een nieuw hoortoestel vanuit de verzekering. Wanneer uw gehoor achteruit gaat of uw functioneringseisen veranderen bent u van harte welkom bij Struijk Audiciens. Samen met u kijken we naar functionele oplossingen om het gehoor te verbeteren.

Vanaf welke leeftijd betaal je een eigen bijdrage?

Sinds 1 januari 2016 hoeft er geen eigen bijdrage van 25% meer betaald te worden bij de aanschaf van een hoortoestel. De financiële drempel van de eigen bijdrage bij aanschaf van een hoortoestel voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt daarmee weggenomen.

Moet ik slechthorend zijn aan twee oren?

Om een vergoeding te krijgen voor een  hoortoestel moet er alleen een minimaal gehoorverlies zijn van 35 decibel. Wanneer u dus gehoorverlies heeft aan één oor komt u al in aanmerking voor vergoeding.

Met welke zorgverzekeraars heeft Struijk Audiciens contracten?

Struijk Audiciens heeft een samenwerking met bijna alle verzekeraars. Loopt u eens binnen bij één van de vestigingen van Struijk Audiciens en laat u adviseren door onze vakmensen.

Hoeveel is mijn eigen bijdrage?

Hoortoestellen worden door de zorgverzekeraars voor 75% vergoed bij volwassenen. 25% van de prijs van het hoortoestel dient u dus zelf te betalen. Voor kinderen geldt deze eigen bijdrage van 25% niet en is de vergoeding 100%.

Dit vergoedingssysteem is alleen geldig voor gehoorapparaten uit de categorie die bij u vastgesteld is. Vanuit de aanvullende verzekering is het soms mogelijk om extra vergoedingen te ontvangen.

Hoe zit het met het eigen risico?

Het verplichte eigen risico bedraagt  € 385,-. Dit eigen risico wordt besteed voor alle zorgkosten, bijvoorbeeld het kopen van hoortoestellen. Het eigen risico dus bovenop de eigen bijdrage van 25% komt. De mogelijkheden hierbij zijn dus een hoortoestel met vergoeding van uw zorgverzekeraar of het zelf kopen zodat u keuzevrijheid heeft en mogelijk een beroep kunt doen op een fiscale regeling.

Hoe werkt het vergoedingssysteem voor een hoortoestel?

Sinds 1 januari 2013 is in de zorgverzekeringswet het vergoedingssysteem voor hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen veranderd. In het nieuwe vergoedingssysteem wordt een hoortoestel voorgeschreven volgens het protocol Hoorzorg dat is vastgesteld door Zorgverzekeraars Nederland.

Als u een hoortoestel kiest uit de functiecategorie die voor u is vastgesteld door de audicien, betalen volwassenen een vaste eigen bijdrage van 25% van het bedrag dat door uw verzekeraar is bepaald.


Hoorhulpmiddelen

Worden hoorhulpmiddelen vergoed?

Hoorhulpmiddelen  worden volgens de nieuwe regeling voor 100% vergoed. U krijgt het apparaat in eigendom of in bruikleen.

Welke hoorhulpmiddelen zijn er?

Naast een gehoorapparaat zijn er ook nog andere hoorhulpmiddelen voor slechthorenden. Bijvoorbeeld voor televisie kijken en telefoneren. Ook voor wekkers en de deurbel zijn er oplossingen.  Voor speciale situaties is er ook apparatuur beschikbaar. Kijk voor meer informatie op onze hooroplossing pagina


Hoorzorg van Struijk

Is er ook hoorzorg voor kinderen?

Ook wanneer er bij kinderen sprake is van slechthorendheid, kunnen wij bij Struijk Audiciens daar heel goed mee helpen. Wanneer kinderen slechthorend zijn, gaat dit altijd in nauwe samenwerking met een Audiologisch Centrum. Daar worden alle hoortesten gedaan bij kinderen tot en met 16 jaar. Hiervoor kan de huisarts een verwijzing krijgen. Het Audiologisch Centrum kan mogelijk een voorschrift of recept geven voor een hoortoestel en deze wordt dan geleverd door de audicien. Daarna zal de proefperiode bij beide disciplines verder lopen, totdat de hoortoestelaanpassing optimaal is. Lees meer

Overige vragen

Waarom zijn jullie aangesloten bij Stichting HoorProfs?

Hoorprofs audicienStruijk Audiciens is een zelfstandig audicienbedrijf. Door middel van de Stichting HoorProfs zijn meer dan 200 zelfstandige audiciens verenigd. Door de samenwerking op diverse gebieden wordt de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd, zonder daarbij de zelfstandige identiteit uit het oog te verliezen. HoorProfs wordt daarom gezien als een betrouwbaar kwaliteitslabel. Lees meer

Wat betekent het Audicien Keurmerk?

Star KeurmerkStruijk Audiciens is een StAr erkend bedrijf en beschikt daarom over het keurmerk ‘Erkend Audicien’. Om dit keurmerk te verdienen moet een audicien voldoen aan een aantal voorwaarden en regels van het Audicien Register. Een van deze voorwaarden is geregistreerde audiciens werkzaam moeten zijn in de filialen van de audicien. Bij Struijk Audiciens zijn in alle filialen geregistreerde audiciens werkzaam.


Staat uw vraag er niet bij?

Vul onderstaand formulier in en uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord:

Of bel direct

Neem contact op door te bellen naar één van onze vestigingen:

Vestiging Den Bosch:
(073) 612 64 48

Vestiging Geldermalsen:
(0345) 57 06 75

Vestiging Leerdam:
(0345) 342 130