Veel gestelde vragenGehoorapparaten

Hoe werkt de proefperiode bij een hoortoestel?

Na de aanpassing gaat de proefperiode van 8 tot 12 weken in. In deze periode kunt u wennen aan het gehoorapparaat. Tussentijds zullen we controleren of de instellingen nog naar uw wens zijn. Uiteindelijk vindt er de eindcontrole plaats om te zien of de doelen behaald. Als u helemaal tevreden bent, zorgen wij voor de afhandeling met de zorgverzekeraar.

Lees meer

Hoortest

Doet een gehoortest pijn?

Vaak krijgen we vraag van klanten of een gehoortest pijn doet. Dit is gelukkig niet het geval. In onze stille cabine krijgt u een koptelefoon op waardoor u piepjes hoort. De gehoortest bij Struijk doet dus geen pijn.

Hoe werkt een spraakaudiogram?

De verticale as toont het percentage woorden dat u verstaan hebt. De horizontale as staat voor het geluidsniveau in decibel. De grijze lijn is van iemand zonder gehoorverlies. Deze persoon hoort 100 procent van de woorden bij 50 decibel; dit is even hard als een normaal gesprek. Wordt er gefluisterd op 30 decibel, dan verstaat een goed horende nog 70 procent van de woorden.

De rode lijn met rondjes die u ziet, staat voor u rechteroor. De blauwe lijn met kruisjes staat voor uw linkeroor. Een spraakaudiogram toont wanneer u woorden echt kunt verstaan.

Lees meer

Hoe werkt een toonaudiogram?

Ziet u op het toonaudiogram een punt op 40 decibel en 1000 kHz? Dan heeft u bij een toonhoogte van 1000 kHz een geluidsverlies van 40 decibel. Pas met een versterking van 40 decibel hoort u op die toonhoogte even goed als een goed horende. De persoon zonder gehoorverlies, is de rechte lijn. Die persoon hoort alle toonhoogtes.

Lees meer

Hoorzorg van Struijk

Is er ook hoorzorg voor kinderen?

Ook wanneer er bij kinderen sprake is van slechthorendheid, kunnen wij bij Struijk Audiciens daar heel goed mee helpen.

Wanneer kinderen slechthorend zijn, gaat dit altijd in nauwe samenwerking met een Audiologisch Centrum. Daar worden alle hoortesten gedaan bij kinderen tot en met 16 jaar. Hiervoor kan de huisarts een verwijzing krijgen.

Het Audiologisch Centrum kan mogelijk een voorschrift of recept geven voor een hoortoestel en deze wordt dan geleverd door de audicien. Daarna zal de proefperiode bij beide disciplines verder lopen, totdat de hoortoestelaanpassing optimaal is.

Lees meer

Overige vragen

Waarom zijn jullie aangesloten bij Stichting HoorProfs?

Hoorprofs audicienStruijk Audiciens is een zelfstandig audicienbedrijf. Door middel van de Stichting HoorProfs zijn meer dan 200 zelfstandige audiciens verenigd. Door de samenwerking op diverse gebieden wordt de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd, zonder daarbij de zelfstandige identiteit uit het oog te verliezen. HoorProfs wordt daarom gezien als een betrouwbaar kwaliteitslabel.

Lees meer

Wat betekent het Audicien Keurmerk?

Star KeurmerkStruijk Audiciens is een StAr erkend bedrijf en beschikt daarom over het keurmerk ‘Erkend Audicien’. Om dit keurmerk te verdienen moet een audicien voldoen aan een aantal voorwaarden en regels van het Audicien Register. Een van deze voorwaarden is geregistreerde audiciens werkzaam moeten zijn in de filialen van de audicien. Bij Struijk Audiciens zijn in alle filialen geregistreerde audiciens werkzaam.


Staat uw vraag er niet bij?

Vul onderstaand formulier in en uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord:

Of bel direct

Neem contact op door te bellen naar één van onze vestigingen:

Vestiging Den Bosch:
(073) 612 64 48

Vestiging Geldermalsen:
(0345) 57 06 75

Vestiging Leerdam:
(0345) 342 130